Friends, read This please! kandi Ntimugahubuke...

  • NSHIMIYUMWUNGELI Antoine Marie Zacharie
  • STUTUS - ADVICES
Friends, read This please! kandi Ntimugahubuke...

Hari umugore wari utunze imbwa nziza yari yaratojwe gusigara ku rugo ikarinda ibirimo byose harimo n'akana ke kitwaga ka Serge, ku buryo uwo mubyeyi yashoboraga kugasigana nayo akajya muri gahunda ze zirimo no guhaha ntacyo yikanga.

Umunsi umwe atashye abona ibintu biteye ubwoba:

Ibintu byose byari mu kavuyo, ntiyabona umwana ahubwo abona utwenda yari yakambitse twashwanyaguritse kandi twuzuye amaraso.

Umubyeyi ashaka ka Serge aragaheba, ahubwo abona imbwa isohorotse munsi y'igitanda ikomba amaraso yari yuzuye umunwa.

Umubyeyi yuzuye umujinya n'agahinda ahita akubita ya mbwa umwase iba irapfuye.
Akomeza gushakisha ngo arebe niba hari urugingo rw'umwana we imbwa yaba yashigaje.

Atungurwa no kubona ka serge gaseka kikinira munsi y'igitanda ariko ntacyo kambaye.

Aho munsi y'igitanda uwo mugore ahita abona inzoka yahapfiriye .Amenya ko habaye intambara ikomeye hagati y'inzoka na ya mbwa yaje gushobora gutabara icyo kibondo.

Ariko byari byarangiye atagishoboye kugarura iyo mbwaye yari imufitiye umumaro ungana utyo

Ese twabara inshuro ibikorwa n'amagambo yacu byishe imitima ya bagenzi bacu wenda badukunda badufitiye n'umumaro mwinshi mu buzima? Niba hari umuntu wigeze uhemukira bitewe no guhubuka nyuma ukaza gusanga ntagaruriro, Niba warahemukiwe ukababara kdi biturutse kuguhuka please kanda share maze message igere kuri benshi!

uburenganzira bwose bw'uru rubuga bwihariwe na Nshimiyumwungeri Antoine Marie Zacharie © 2014 -  Hébergé par Overblog